We keep you posted Blog : De kracht van de vlag

Als bedrijf willen we iets realiseren. De eerste zorg van de meeste ondernemers is continuïteit en winstgevendheid. We willen een bedrijf bouwen die een lang leven voor zich heeft en die de familie waarde oplevert. Belangrijk om hierbij te begrijpen van wat continuïteit en winstgevendheid gevolgen van zijn.

Continuïteit en winstgevendheid

Continuïteit is een gevolg van toegevoegde waarde. Het feit dat we waarde bijbrengen aan onze klanten of gebruikers geeft ons bestaansrecht. Klanten zijn bereid om voor onze diensten of producten te betalen. Winstgevendheid is een gevolg van concurrentieel voordeel. Omdat we het beter doen dan onze concurrenten kunnen we ons product of dienst efficiënter maken, duurder verkopen, meer keer verkopen.

De ondernemer zelf begrijpt meestal maar al te goed waarom hij zijn bedrijf doet en aan welke klanten hij wat wil aanbieden. Hij weet hoe hij het verschil wil maken. De ondernemer heeft hiertoe een strategie.

Strategie

Strategie is een soort foto van de toekomst. Heel veel ondernemers hebben die foto voor hen als ze hun bedrijven bouwen. Echter dit is niet de grootste uitdaging. De grootste uitdaging is dat elke stakeholder dit weet. Zo moeten ook alle werknemers, klanten, leveranciers, enz weten waar ze in het plaatje passen. Alleen als alle krachten in dezelfde richting trekken wordt de kracht van de organisatie optimaal ingezet om haar gewilde toekomst te bereiken. Alleen als iedereen weet waar de vlag staat kan ook van iedereen verwacht worden om er heen te gaan. Goede communicatie is hier dus essentieel.

Missie

Daarom wordt dit binnen een strategisch plan vertaald in een missie. De missie geeft in een korte slagzin weer waarom het bedrijf er is. (Why) Waarom bestaat wij, aan welke behoefte of problematiek willen wij het antwoord geven. Iedereen die dit leest moet begrijpen waar de vlag staat.

Alleen als alle krachten in dezelfde richting trekken wordt de kracht van de organisatie optimaal ingezet

Na de missie worden doelstellingen geformuleerd. Hier concretiseren we onze missie. Wat willen we nu concreet bereiken. We vertalen deze doelstellingen in kwalitatieve en kwantitatieve criteria. (What)

In een volgende stap willen we natuurlijk weten hoe we deze zullen realiseren. Welke middelen zullen we op welke manier inzetten om deze doelstellingen te bereiken. (How)

Als deze elementen zijn ingevuld staat iedereen op scherp om naar de vlag te gaan. De kracht van de vlag is er om alle krachten van de organisatie in deze richting te laten bewegen.

Wil je dit proces samen met een co-pilot doorlopen, heb je graag een klankbord om wat je als ondernemer of familie weet ook duidelijk te krijgen en sneller tot resultaat te komen?  We helpen je graag.
Volgend bericht Blog : Je bedrijf door overnames versneld later groeien? Is buy and build iets voor jouw bedrijf?