We keep you posted Blog : De kracht van vertrouwen: Business Ethics

De basis van een goede relatie is voor een belangrijk deel gebaseerd op vertrouwen. De oude volkswijsheid: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard” is eigenlijk een pijler voor iedere goede relatie. Vertrouwen wordt niet opgebouwd door woorden, wel door daden.

Dit is in elke relatie zo, maar zeker ook in een business relatie. Men doet zaken, krijgt kansen, door dat men met elkaar een vertrouwensrelatie heeft. In het geval van je bedrijf gaat het niet enkel om het individu die voor je staat die je moet vertrouwen, maar ook om het bedrijf in zijn geheel die moet worden vertrouwd door alle andere stakeholders.

Vertrouwen moet door het succesvolle bedrijf bewust worden gebouwd en bewaakt. Als je er even bij stil staat, dan realiseer je je dat vertrouwen, wanneer het aanwezig is, als normaal wordt beschouwd. Als het niet aanwezig is dan creëert het onnoemelijk veel efficiëntieverlies. Om vertrouwen te bouwen binnen een organisatie zijn een aantal basiselementen strikt noodzakelijk. We sommen er hier enkele op:

Echtheid

Echtheid, ook authenticiteit genoemd, kan best worden omschreven als eerlijk zijn tegenover onszelf en anderen. Als bedrijf betekent het essentieel dat we echt moeten zijn zoals we willen worden gezien door klanten en andere stakeholders. “Zodra woorden en daden met elkaar overeenstemmen kun je elkaar echt ontmoeten” (Patrick Mundus)

Empathie

Als bedrijf moet je echt begrijpen in welke omgeving je functioneert. Het gaat erover echt te luisteren naar wat je stakeholders belangrijk vinden. Als mens heb je twee oren en één mond. Dit is om twee keer zoveel te kunnen luisteren als spreken. Ook als organisatie is dit zeer essentieel. Mensen zullen een bedrijf vertrouwen wanneer ze zich begrepen voelen. Het gaat er als organisatie om om te luisteren en te begrijpen.

Respectvolle feedback


Voortdurende, succesvolle communicatie is de basis voor het opbouwen van vertrouwen. Deze communicatie moet in twee richtingen mogelijk zijn. Het bedrijf moet het mogelijk maken om meningen, suggesties, klachten zeer au serieux te nemen. Die feedback kan op zeer respectvolle manieren worden gedeeld die het respect en vertrouwen tussen de deelnemers ondersteunen.

Volgend bericht Blog : De kracht van de vlag