We keep you posted Blog : Do’s and Don’ts bij herstructureren:

Als bedrijfsleider heb je de verantwoordelijkheid waarde te creëren op lange termijn. Je bent daarbij niet alleen op deze wereld. Je bedrijf functioneert in een zeer dynamische omgeving. In een crisis veranderen fundamentele tendenzen sneller en worden posities ingenomen door concurrenten in jouw markt. Bedrijven en klanten zullen niet op elkaar wachten. Wel in tegendeel. Als we het nu willen of niet, niemand zal lang geduld hebben met jouw situatie. Niet je klanten, niet je leveranciers, niet je banken, … ook je personeel niet. Als mensen voelen dat het moeilijk is, zullen ook zij hun omgeving bekijken. Handel dus als het moet.

 

 

DOE HET.

BEZINT EER JE BEGINT.

Verlies je strategie niet uit het oog. Je bent niet zomaar actief. Je weet waar je als bedrijf heen wilt. Als bedrijf heb je twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste wil je blijven bestaan. Om dat te doen moet je voldoende toegevoegde waarde creëren voor je klanten. Je moet een vraag van hen invullen en ze moeten bereid zijn je hiervoor voldoende vergoeden. Je hebt nood aan een duidelijke toegevoegde waarde. Ten tweede wil je winstgevend zijn. Zoals gesteld ben je niet alleen. Ook concurrenten proberen klanten te overtuigen. Om winstgevend te zijn heb je dus een voordeel nodig op je concurrent. Er moet een reden zijn waarom jij wordt gekozen, een hogere prijs mag vragen enz. Deze dynamiek dient blijvend te bestaan. Als je iets gevonden hebt zullen je concurrenten je kopiëren en zo je winstgevendheid aan tasten. Je dient dus voordeel te creëren die moeilijk te kopiëren. Het is essentieel de strategie niet uit het oog te verliezen. Besparingen en ontslagen die ons verhinderen om de toegevoegde waarde te blijven leveren of die ons snelheid kost t.o.v. onze concurrenten zijn uit den boze en mogen niet worden gedaan. Om deze keuzes goed te kunnen doen dienen we de tijd te nemen om onze toegevoegde waarde en ons concurrentieel voordeel goed te begrijpen. Welke zijn de mensen en processen die je nodig hebt. Vind deze mensen en processen die hieraan geen bijdrage leveren en neem de acties op deze plaatsen.

De beste manier om een spel te winnen is de spelregels veranderen. Zolang we volgens de principes onder punt 2 blijven werken is al het wettelijke toegelaten. Voor je ingrijpende maatregelen neemt is het dus een verplichting om ook buiten de normale spelregels te denken. Welke opportuniteiten biedt deze nieuwe situatie. Welke nieuwe producten of diensten zijn mogelijk. Een aspect om zeker te overwegen is de studie welke samenwerkingen met andere partijen in de markt mogelijk zijn. Denk na over je klanten, leveranciers en concurrenten in binnen en buitenland. Ook zij zijn in een crisis aan het herdenken. Wat is er samen mogelijk. Het zou doodjammer zijn mensen achter te laten die talent hebben en konden worden ingezet als we iets beter hadden nagedacht.

 

 

DENK “OUT OF THE BOX”.

DOE IN 1 KEER WAT NODIG IS

Eén van de belangrijkste assets voor een organisatie of persoon is het vertrouwen die zijn stakeholders in hem stellen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard wordt wel eens gezegd. Iedereen weet dat een ondernemer verantwoordelijkheid draagt. Iedereen weet dat de evenwichtsoefening tussen willen en kunnen een dagelijkse taak is. Wanneer er moet worden ingegrepen zal dit op veel meer begrip kunnen rekenen dan dat de meesten denken. Alleen is het essentieel om hierbij het vertrouwen van de omgeving niet te verliezen. Daarom krijg je maar één kans. Je personeel en andere stakeholders moeten in één keer begrijpen waarom je het doet, waarom je aangepast plan een succes zal zijn. De mensen die moeten verdwijnen zullen uiteraard gedesillusioneerd zijn en niet graag aan de kant gaan staan. Maar als ze begrijpen waarom zullen ze vertrouwen houden. De mensen die blijven zullen er extra moeten voor gaan. Ze zullen dit zonder twijfel doen als ze begrijpen waarom en geloven in deze stap. Eén fundament zal je hun moeten bieden. De overtuiging dat er geen volgende ronde komt. Als deze twijfel door in de organisatie blijft bestaan zullen goeie mensen afhaken en zullen minder goede hun stoel proberen vast te houden. De gevolgen hiervan zijn niet moeilijk in te schatten nl. een volgende ronde en nog een en nog een , …

In een dergelijk moeilijke situatie staat iedereen nog meer naar je te kijken dan anders al het geval is. Je daden worden nu met bold letters bijgeschreven in het collectief geheugen. Geef alle partijen waarvan je afscheid moet nemen het beste van wat je in huis hebt en van wat tot je mogelijkheden behoort. Neem afscheid als een rechtschapen “man of vrouw”. Kijk de mensen in de ogen, heb een eerlijk en persoonlijk gesprek, bedank hen voor wat ze wel hebben bijgedragen, geef hen de kans hun evaluatie mee te geven, laat hen begeleiden naar een volgende job, ……. Ook hier zullen je daden zoveel meer waard zijn dan je woorden

 

 

BEHANDEL EEN ANDER ALS JEZELF
Volgend bericht Blog : Meer strategie in tijden van crisis !