We keep you posted Blog : Interview met Oliver Lanckriet
Hoe zijn deze eerste maanden verlopen ?

Deze eerste maanden zijn speciale maanden geweest. Voor wat mij persoonlijk betreft betekende het mijn CEO functie bij Connect+ neerleggen en deze van voorzitter opnemen. Als voorzitter speel je een andere rol. Het was voor mij een uitdaging om, na 20 jaar de dagelijkse leiding te hebben gehad, deze aan iemand anders over te laten. Ik wou in geen geval de schoonmoeder zijn van het management. Maar de relatie  met  Gert van Gestel ( nu CEO bij Connect+) is snel een stevige vertrouwensband geworden. Als voorzitter vorm ik de link tussen de Raad Van Bestuur en het management. Het is een nieuwe rol die ik graag uitoefen.  Het is me ook opgevallen dat, door een zekere afstand te nemen van de organisatie en te focussen op de strategie, je de onderneming anders gaat bekijken. Je ziet sommige dingen beter met een zekere afstand.

Gelijktijdig hebben we de Vela Group op volle toeren gebracht in toch wel moeilijkere tijden, waar bezoek niet evident is. Het resultaat mag echter nog steeds worden gezien. We realiseerden met Vela 2  concrete deals.  De details kan ik echter nog niet prijs geven omdat alles eerst afgerond moet zijn. Jullie krijgen zeker de primeur. Hou je Linked In de eerste weken maar in de gaten.

 

 

Waar lag jullie focus de eerste zes maanden bij Vela ?

We maakten slagen in onze sterke groeiende organisatie, vooral het proces om bedrijven en families te zoeken kreeg veel aandacht. We investeerden in het CRM systeem waar nu 1000 bedrijven en families in zitten. Dagelijks hebben we met meerdere bedrijven live of digitaal contact.

 

We hebben ook hard gewerkt aan onze werktools en onze services.  We hebben nu een vaststaand proces voor strategie-ontwikkeling binnen de family offices, een digitaal  platform om het familiaal vermogen in kaart te brengen en de nodige kaderakkoorden met banken en fondsen om een vlotte implementatie van de strategie te kunnen garanderen. Tevens hebben we de tools om bedrijfsstrategieën te evalueren  en ze op punt te zetten. Ook onze waardebepalingsmethodiek, contracting services en dashboarding staan klaar en bewezen hun diensten.

 

Hoe staat het met het Vela Team?

Ook hier is veel gewerkt. We staan er met volle focus voor. Om alle taken vlot op ons te kunnen nemen hebben we de eerste stappen gezet in de creatie van ons Co-Pilot platform. Dit platform bestaat erin om specialisten aan ons netwerk te linken. Zij worden dan ingezet wanneer het nodig is. Ondertussen wisselen we met hen onze netwerken uit. Ook op dit vlak mag je van ons in de komende weken veel nieuws verwachten.

 

 

Samen Ondernemende families sterker maken Olivier Lanckriet

In de afgelopen maanden werden meer dan 150 ondernemende families door onze teams persoonlijk gecontacteerd, bijna 1000 families kwamen via onze digitale kanalen met ons in contact. Daaruit volgden een lange reeks persoonlijke bezoeken, vaak aan de keukentafel. Het is overduidelijk dat er heel veel leeft. De nieuwe wereld die ons door Covid werd opgedrongen maakt onze beweging alleen maar sterker: ondernemende families worden met onze steun sterker !

Tijdens onze bezoeken komen uiteraard onderwerpen zoals de rol van de ondernemer, opvolging, strategisch proces, digitalisatie, groei, … veelvuldig aan bod. Met stip op nummer  1 staat de vraag hoe het management team moet worden samengesteld om de taak van de ondernemer te kunnen ontlasten en toch te groeien, gevolgd door de vraag hoe de familie en de familiale planning hier een rol speelt.

Het is zeer opvallend dat veel ondernemers vragende partij zijn om op vele vlakken te worden ondersteund, iets waar Vela Co-Pilot zeker zijn rol speelt en nog meer kan spelen.

Het heeft ons opnieuw meer inzicht gegeven in de ondernemende familie. We krijgen daarbij een steeds duidelijker beeld van de verwevenheid tussen bedrijf en familie. De ondernemende familie maakt een proces door en heeft te maken met een veranderende rol. In de beginfase ondersteunt de familie  de ondernemer en vice versa, om later een rol te spelen waar echtgenoot, kinderen, cultuur, planningen, opleiding, networking, enz. een essentiële impact krijgen.

Ondernemende families zijn vaak ook families met een zeker vermogen. De planning van het familiaal vermogen en de toekomst van het bedrijf lopen door elkaar. Op belangrijke transformatiemomenten zoals opvolging, de nood aan een klankbord, organisatie van verdere groei, de uitbouw van een managementteam staan ze er alleen voor.

Hun adviseurs zijn enerzijds voor de familiale planning wealth en private banking afdelingen die focus hebben op het beleggen van het vermogen en anderzijds voor het bedrijf accountants en andere experts.

Vaak zijn onafhankelijkheid en een holistische benadering ver te zoeken. Men kijkt steeds vanuit  het bedrijf of vanuit de familie en vergeet de belangrijke interactie tussen beiden.

Bovendien zoeken ondernemende families vanuit hun ondernemend karakter naar kansen om in interessante zaken te co-investeren of co-investeerders toe te laten.

De  missie: “ondernemersfamilies sterker maken” kijkt naar de toekomst van beide aspecten nl. de diversificatie van het privé vermogen en de waardecreatie binnen de onderneming.

Afstand nemen vanuit het drukke bestaan van een ondernemersfamilie en de tijd nemen om aan een overkoepelende aanpak te werken waar zowel de toekomst van het vermogen als dat van het familiebedrijf wordt bekeken vraagt heel veel tijd, expertise en focus.

De familie moet dan het familiaal vermogen in kaart brengen. Dit vraagt vaak een zoektocht doorheen grote pakken papier, navraag bij adviseurs, boekhouder, notaris, enz… Een administratieve en emotionele taak die men niet graag doet en al te vaak voor zich uit schuift.

Ook voor het opstellen van een familiale planning is tijd nodig. Er moet nagedacht en gepraat worden. Om keuzes te maken moeten er keuzes zijn. Daartoe is input nodig van verschillende experten zoals bankiers, notarissen, enz.

Eens een visie moet er uiteraard uitgevoerd worden. De implementatie en voortgang, controle van de planning van het familiaal vermogen vraagt opnieuw tijd. Er moeten bv. keuzes van funds gemaakt worden, onderhandeld met bankiers, prijsonderhandeling, …. maandelijkse opvolging, volgen van seminaries, ….

Ondernemende families nemen vaak geen genoegen met beleggingsproducten die op een schoteltje worden aangeboden. Ze willen ook in dit aspect van hun vermogen kansen krijgen.

Ook op bedrijfsvlak is inzicht in de bestaande situatie van het bedrijf een belangrijke taak waar dient bij stil te worden gestaan. Heel vaak zijn families heel hard bezig met het werken in hun bedrijf. Aan het bedrijf werken krijgt vaak niet de aandacht die het nodig heeft.

Dit vraagt opnieuw heel wat werk. Nadenken over de situatie van het bedrijf en de nodige stappen voor de toekomst is opnieuw een tijdrovende en gespecialiseerde bezigheid.

Ondernemende families kunnen niet op een eiland leven. Om kansen te vinden, te zien en te nemen moeten ze in interactie zijn met andere interessante mensen. Networking en zoeken van “like minded” mensen die elkaar positief beïnvloeden vraagt opnieuw veel tijd. Veel families hebben er genoeg van op grote evenementen te zoeken wat ze niet vinden.  Ze willen echte gesprekken die hen kunnen inspireren, echte gesprekken zoals aan de keukentafel.

Veel tijd die er vaak niet is of niet wordt genomen. Nochtans zijn dit de zaken die ondernemende families sterker maken. Vela biedt hier de oplossing DOOR hun drie pijlers aan te bieden:

 

Volgend bericht Blog : Strategie bekendmaken : Yes or No?