We keep you posted Blog : Je bedrijf door overnames versneld later groeien? Is buy and build iets voor jouw bedrijf?

Is dit ook iets voor jouw bedrijf ?

Het antwoord is uiteraard afhankelijk van de strategie die je wenst te voeren. Eén ding staat dus als een paal boven water als je strategie nog niet duidelijk is dan moet je er niet aan beginnen. Dan is er eerst werk aan het bestaande bedrijf. Alleen een overname die een duidelijke bijdrage levert aan de strategie zal succesvol kunnen zijn.

Platformbedrijf

Een buy and build strategie vertrekt vanuit het bestaande bedrijf. Deze noemen we het platformbedrijf. Op dit bedrijf gaan we als het ware een of verschillende overnames enten, deze noemen we de add-on bedrijven. Deze overnames moeten ervoor zorgen dat we de in de strategie omschreven doelstellingen sneller halen en aldus sneller waarde creëren.

Het is van groot belang dat het platform bedrijf sterk genoeg staat om dit te doen. Twee pijlers zijn hier essentieel nl. managementcapaciteit en voldoende sterke systemen. Het bedrijf moet de overname kunnen verwerken bovenop het verder operationeel houden van de bestaande activiteiten. Het is daarvoor van het allergrootste belang dat er managementcapaciteit over is.  Ook hier moeten we ons essentieel de vraag stellen als we de juiste mensen aan boord hebben om die stappen te zetten. Het is niet altijd zo dat een goed management voor het platformbedrijf ook het juiste management is om de groei door overnames in goede banen te kunnen leiden. Het management die in stelling wordt gebracht dient bij voorkeur ervaring te hebben met overnames of sterke ondersteuning te krijgen.

Van overname tot integratie

Naast het management dienen we ook te controleren als de systemen ( meestal IT systemen, productiesystemen ) de capaciteit hebben om mee te groeien. Na de overname volgt vaak integratie, globale rapportering, …. Het is met zekerheid één van de succesfactoren om hier mee klaar te staan vooraleer aan de buy and build te starten.

Goede redenen om ervoor te gaan zijn onder te brengen in een paar grote groepen argumenten:

  • Het kan  helpen om sneller meer omzet te creëren door cross-selling. Je koopt een bedrijf in een andere geografisch gebied en kan zo dezelfde producten verkopen aan een andere groep klanten. Ook omgekeerd je koopt een bedrijf waardoor je meer kan verkopen aan dezelfde klanten. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
  • Ook kosten kunnen een driver zijn om een add-on bedrijf te kopen. Door het bereiken van allerhande synergiën kunnen de kosten in een gezamenlijk aanpak lager liggen en zo de waarde vergroten.
  • Niet onbelangrijk kan de noodzaak zijn om aan de nodige schaal te komen om een bepaalde technologie te introduceren. (introduceren van nieuwe machines, IT systemen,… )
Volgend bericht Blog : Verkoop van bedrijven is van groot belang voor het economisch welzijn van onze economie