We keep you posted Blog : Ondernemers zijn onredelijke mensen?

Durven ondernemen is niet alleen het idee hebben, het betekent vooral ook het risico durven nemen. Zien wat niemand ziet en doen wat niemand doet en soms ook zien wat iedereen ziet en doen wat niemand doet.

Als ondernemer overbrug je de middelenkloof tussen de beperkte middelen die voor handen zijn en de opportuniteit. Je  neemt het risico om de kloof tussen durven en doen te overbruggen. Tussen deze beiden staan beperkte middelen en niet beperkte risico’s.

Uiteraard is het zo dat de ondernemer zich bewust moet zijn dat de (financiële) middelen niet enkel intern maar ook extern kunnen worden gevonden. Een succesvol bedrijf creëer je niet achter je bureau. De ondernemer zoekt niet alleen binnen maar ook heel veel buiten. Hij weet dan buitenkansen zich alleen buiten voordoen. Hij brengt gegevens, mensen en middelen samen. De ondernemer ziet de opportuniteit en creëert de organisatie om ze waar te maken. Zijn vermogen om door onzekere omstandigheden te navigeren en, geconfronteerd met stevige uitdagingen, steeds vol te houden bepalen zijn succes.

Ondernemers hebben eigenschappen van pioniers

ze kunnen omgaan met onzekerheid en zijn bereid te innoveren op gebieden waarvan anderen zeggen dat ze niet doenbaar zijn. Ze werken dikwijls lange dagen en vele uren, ze halen zich soms persoonlijke problemen op de hals… . Veerkracht is één van hun noodzakelijke eigenschappen. Alles in naam van de uitdaging, de ambitie, de fun en de beloning. Ze worden gedreven door passie. Het op zoek gaan naar structuur in dit gegeven kunnen we ’het durven ondernemen’ als een proces beschouwen.

Dit proces verloopt in vier stadia: eerst is er de innovatie, het idee. De ondernemer heeft een opportuniteit gezien en wil ervoor gaan. Daarna zijn er de prikkels nl. een moment van discontinuïteit waarin de ondernemer het moment kiest om de situatie vast te pakken, om te durven ondernemen.  Er zijn positieve prikkels bv. ambitie, nieuwe start, nieuwsgierigheid, nu- of nooit gevoel, …. Er zijn ook negatieve prikkels zoals ontevredenheid, overleven, ontslag, …. Er is de implementatie en ondernemingsstart wanneer de ondernemer de organisatie installeert en zo zijn visie realiseert. En er is de groei, het proces van opbouw, beheer en groei van het bedrijf tot een organisatie die waarde creëert.

First there was entrepreneurship, than came management Edith Penrose

Ondernemers zijn geen managers, het zijn eerder elkaars complementen: ondernemers innoveren en creëren nieuwe product/markt- combinaties, meestal door hun eigen bedrijf te starten of een bedrijf over te nemen,  managers verdiepen ondernemersprojecten, meestal door controle, routine en planning in te voeren.  Echter, om te overleven moet de ondernemer professionaliseren, hij of zij zal managementvaardigheden moeten beheersen of beheren: plannen, organiseren, coördineren en controleren. Hier ligt vaak grote frustratie. Het is een gevecht tussen een zoektocht naar optimale planning en optimale vrijheid.  Ook hier dient de ondernemer te begrijpen dat dergelijke competenties niet enkel intern moeten worden gezocht. De kracht om de juiste mensen samen te brengen behoort tot de minimale vereisten van het succes. “Get the right people on the bus”.

Get the right people on the bus

Ondernemen is een vat vol paradoxen

Enerzijds betekent ondernemen een rationeel proces, anderzijds is het intuïtief. Enerzijds betekent ondernemen snel handelen, anderzijds niet impulsief. Je moet steeds goed voorbereid zijn, maar je mag je niet verliezen in de berg van analyses. Elk idee kan kapot worden geanalyseerd.  “ In entrepreneurship, as in any other profession, luck is where preparation and opportunity meet”. Intern – extern gedreven ; systematisch – niet-systematisch, opportunistisch -projectmatig; formeel – informeel ; rationeel – sensitief.

There is no such thing as security, there is only opportunity R. MacArthur

Durven ondernemen mag dan al een zaak zijn van uitzonderlijke, onredelijke mensen en in hoge mate een kwestie van extremen, toch wordt het enkel duurzaam gedragen door evenwicht…. Evenwicht tussen externe omstandigheden (de markt) en interne omgeving (het bedrijf) en vooral voor de economische, sociale en ecologische performantie ( de triple bottom line). Evenwicht geldt ook voor de ondernemer zelf als persoon. Hij dient een balans te vinden tussen het professionele en het privéleven, tussen werk en vrije tijd. Het is immers niet voldoende om te durven ondernemen. Het geluk en de vrijheid komen van het Blijven Ondernemen.

 

Gebaseerd op  het boek: De durf om te ondernemen, Nieuwe aspecten van ondernemerschap en groeimanagement” door Prof. Hans Crijns.

Volgend bericht Blog : De kracht van vertrouwen: Business Ethics