We keep you posted Blog : Structuur van een typisch “closed end” private-equityfonds

Een private-equityfonds organiseert beleggingen in het kapitaal van private (t.t.z niet op de beurs genoteerde) bedrijven.

Als het fonds “closed ended” is, dan betekent dit dat de beleggers afspreken om na een bepaalde tijd (vaak 7 jaar + uitloop bv. 3 jaar indien nodig) het fonds uit te verkopen, te sluiten en de winsten te verdelen. Het fonds zal initieel geld ophalen en deze in verschillende bedrijven investeren.

Gedurende 7 jaar zal het fonds zijn participaties managen en de waarde proberen te verhogen. Na 7 jaar zal het fonds zijn participaties (hopelijk met winst) terug verkopen. Normaal is op geen enkel moment al het geld, waartoe het fonds engagement vroeg, belegd.

Bedrijven worden over de tijd gekocht en verkocht. Veel fondsen proberen nooit meer dan 80 % belegd te zijn.

 

 

Als het fonds closed ended is, dan betekent dit dat de beleggers afspreken om na een bepaalde tijd het fonds uit te verkopen, te sluiten en de winsten te verdelen.

De organisatie ziet er vaak uit zoals in de tekening hierboven.

private-equity

Structuur van het private-equityfonds

De sponsor

De Sponsor Is het team van personen dat naar investeringen in bedrijven op zoek zal gaan, de transacties zal realiseren en beheren. Dit team organiseert zich meestal in een General Partner (GP) en een Beheermaatschappij. (Mgmt. Co.)

De general partner

De General Partner is de vennootschap met de wettelijke bevoegdheid om beslissingen voor het fonds te nemen. Hier verzamelen zich vaak de grotere investeerders van het eerste uur die dan het fonds zullen “voeden”. Zij zullen ook het investeringscomité vormen waar beslist wordt in welke bedrijven ze een participatie zullen nemen.

De beheermaatschappij

De beheermaatschappij is de operationele entiteit die de beleggingsprofessionals in dienst heeft, die verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van kapitaal en het beheren van investeringen. De beheermaatschappij rekent zijn uren en inspanningen rechtstreeks aan aan de bedrijven waarin ze participeren. Dit kan door middel van vaste afgesproken fee’s of afrekeningen per uur.

De investeerders

De Investeerders zijn de personen die kapitaal zullen verstrekken naast de inbreng van de general partners. Zij staan meestal in voor kleinere bedragen, vaak vanaf 250.000 euro.

Structuur van het private-equityfonds

Het oprichten van een private-equityfonds vereist verschillende functies en vennootschappen:

De Sponsor

De Sponsor Is het team van personen dat naar investeringen in bedrijven op zoek zal gaan, de transacties zal realiseren en beheren. Dit team organiseert zich meestal in een General Partner (GP) en een Beheermaatschappij. (Mgmt. Co.)

De General Partner

De General Partner is de vennootschap met de wettelijke bevoegdheid om beslissingen voor het fonds te nemen. Hier verzamelen zich vaak de grotere investeerders van het eerste uur die dan het fonds zullen “voeden”. Zij zullen ook het investeringscomité vormen waar beslist wordt in welke bedrijven ze een participatie zullen nemen.

De beheermaatschappij

De beheermaatschappij is de operationele entiteit die de beleggingsprofessionals in dienst heeft, die verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van kapitaal en het beheren van investeringen. De beheermaatschappij rekent zijn uren en inspanningen rechtstreeks aan aan de bedrijven waarin ze participeren. Dit kan door middel van vaste afgesproken fee’s of afrekeningen per uur.

De Investeerders

De Investeerders zijn de personen die kapitaal zullen verstrekken naast de inbreng van de general partners. Zij staan meestal in voor kleinere bedragen, vaak vanaf 250.000 euro.

Het fonds zal de beheermaatschappij betalen door middel van beheerskosten die worden aangerekend als fee.

De beheermaatschappij rekent doorgaans een jaarlijkse vergoeding van ongeveer 2% op de “Assets under management” (AUM). Deze AUM zijn de totale marktwaarde van alle activa die het fonds onder beheer heeft.

Bij het verkopen van participaties zal de General Partner betaald worden voor zijn inspanningen en risico’s met een zogenaamde “carried interest”. Typisch zal 20 % van de meeropbrengst, nadat de investeerders de afgesproken minimum opbrengst van  bv. 8% per jaar op hun gelden hebben ontvangen, aan de General Partner worden betaald.

De General Partner ontvangt dus 20 % van de meerwaarde boven het afgesproken rendement. Uiteraard gaat dan 80 % van dit meerrendement eveneens naar de investeerders.

Volgend bericht Blog : Interview met Pieter Muylaert nav het partnership tussen TOPO IMMO en Vela Co-Pilot