Wie zijn we?

Shared Values

Grote vleugels, diepe wortels is de baseline binnen de familie Lanckriet die sedert 1947 actief is in het ondernemerslandschap.

Deze waarden worden opnieuw gepromoot binnen het Vela Co-Pilot fund. De grote vleugels staan voor initiatief, creativiteit, ondernemerschap. De diepe wortels staan voor respect, bedachtzaamheid en lange termijn.

Ondernemerspirit Ondernemers met een passie voor hun bedrijf, die er in hart en nieren mee verbonden zijn.

Ontstaan uit een geest van ondernemerschap. VELA hecht dan ook veel belang aan deze ondernemersspirit en aan de beloning voor de geleverde inspanning. Een goede
portie gedrevenheid, creativiteit en ondernemerschap zijn eigenschappen die elke ondernemer onmiskenbaar typeert. Denkers die – gedurfd, maar onderbouwd – initiatief nemen en risico’s en veranderingen niet schuwen. Volharders die, ondanks een tegenslag op hun pad, toch blijven doorgaan.

Gelijklopende belangen van alle stakeholders zorgen voor een efficiënte samenwerking. Goede afspraken maken goede vrienden. Binnen deze partnership is geen ruimte voor verborgen agenda’s.

Open dialoog Vela als Co-Pilot

VELA Co-Pilot staat voor een constructieve open dialoog met het management. We werken volgens een samen uit, samen thuis filosofie. Wanneer VELA toetreedt tot het kapitaal van een bedrijf, is dit met een op voorhand afgesproken exit strategie, waar het bedrijf en de familie beter van worden.

Essentieel voor het welslagen van een partnership is de relatie met het management en medeaandeelhouders. VELA zoekt dan ook gelijkgestemden van wie de neuzen in dezelfde richting wijzen. Ondernemers met een passie voor hun bedrijf, die er in hart en nieren mee verbonden zijn. Een bedrijf is een ecosysteem dat voortdurend evolueert, alsook zijn omgeving en aandeelhoudersstructuur. VELA zoekt denkers die – gedurfd, maar onderbouwd – initiatief nemen en risico’s en veranderingen niet schuwen. Volharders die ondanks een tegenslag op hun pad, toch blijven doorgaan.

Verder lezen Voor wie
Samen ondernemers families sterker maken